Algemene voorwaarden / Klachten 

Algemene voorwaarden

Op mijn behandelingen en omgang met cliënten zijn de algemene voorwaarden van de BvK van toepassing (klik hier). Hier treft u o.a. informatie aan over de betaling, wat te doen bij verhindering en over aansprakelijkheid.

Klachten / Wkkgz

Uiteraard wil ik graag dat cliënten tevreden zijn over de behandeling(en). Bent u dit niet, dan hoop ik dat u naar mij toekomt, zodat wij er samen over kunnen praten. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u de klachtenprocedure van de BvK (klik hier) of van het NIBIG (klik hier) volgen. 

Mijn praktijk voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Via het NIBIG (klik hier) ben ik aangesloten bij Quasir voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris (klik hier) en de door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil (klik hier).

Als RBCZ/TCZ therapeut is het tuchtrecht van de RBCZ (klik hier) van toepassing.